Geneza i rozwój funduszy venture capital w Polsce

01.04.2017 r.

W wielu krajach zaangażowanie czynnika publicznego w sektor venture capital jest na znaczącym poziomie. W Polsce czynnik ten miał decydujące (...)

czytaj więcej

Prawne aspekty inwestowania funduszy venture capital

15.01.2017 r.

Niezwykle ważnym aspektem procesu inwestowania venture capital jest jego aspekt prawny. Od właściwego przygotowania tego etapu procesu (...)

czytaj więcej

Venture capital – zalety i wady z punktu widzenia małego i średniego biznesu

06.12.2016 r.

Od kilku lat daje się zaobserwować wzrost zainteresowania działalnością funduszy venture capital w Polsce. Zainteresowaniu temu nie towarzyszy (...)

czytaj więcej

Cechy charakterystyczne rynku venture capital i perspektywy rozwoju w Polsce

01.10.2016 r.

Potencjał polskiego rynku powoduje zwiększanie zainteresowania zagranicznych inwestorów lokowaniem inwestycji venture capital w Polsce. (...)

czytaj więcej

Zalety i wady finansowania inwestycji poprzez venture capital

23.09.2016 r.

Korzyści z inwestycji venture capital zdecydowanie przewyższają wynikające z tego faktu ograniczenia i wpływają korzystnie na konkurencyjność (...)

czytaj więcej