Współpraca

Redakcja poszukuje dziennikarzy zainteresowanych współpracą. Piszesz ciekawie, dowcipnie, jesteś odważny i dociekliwy – zapraszamy do współpracy. U nas nie ma tematów tabu. Nie jesteśmy uwikłani w żadne lokalne koterie.

 

Kontakt: redakcja@rybniker.com

 

Masz ciekawy temat, bulwersują Cię rzeczy wymagające napiętnowania a nie spotykające się z reakcją władz lub społeczeństwa, dzieje Ci się krzywda a atrofia państwa nie pozwala znaleźć sprawiedliwości w instytucjach do tego powołanych – skontaktuj się z nami. Zapewniamy anonimowość i rzetelne zajęcie się tematem.

 

Kontakt z redakcją: redakcja@rybniker.com (ze względu na siedzibę redakcji poza granicami Polski, jedyny dostepny kontakt to email).

 

Gwarantujemy ochronę źródeł informacji i prawo do swobodnej wypowiedzi.

 

Nasze prawa gwarantuje Pierwsza Poprawka do Konstytucji Stanów Zjednoczonych Ameryki:

„Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances”

 

„Kongres nie ustanowi ustaw wprowadzających religię lub zabraniających swobodnego wykonywania praktyk religijnych; ani ustaw ograniczających wolność słowa lub prasy, lub naruszających prawo do pokojowych zgromadzeń i wnoszenia do rządu petycji o naprawę krzywd.”

I poprawka do konstytucji Stanów Zjednoczonych Ameryki, Karta Praw Stanów Zjednoczonych Ameryki; 15 grudnia 1791 roku